De Slaafse Piet

site builder

De fictieve persoon "zwarte piet" werd bedacht om de ‘Maafa’ (Afrikaanse genocide) en de status van de Afrikaan en het nageslacht als minderwaardige mens goed te praten.

“Zwarte Piet” werd na de afschaffing van de Trans-Atlantische Maafa door een docent Nederlands uitgevonden. De figuur "zwarte piet" is de Nederlandse vorm van de verschillende stereotype ter rechtvaardiging om mensen van Afrikaanse afkomst in Europese samenlevingen negatief af te beelden. Dit om de Maafa en de lagere onder menselijke status van de Race-hiërarchie die in de 18e en 19e eeuw schaamteloos werden gepredikt te rechtvaardigen.

Mobirise

In 1883 was er namelijk ook sprake van de eugenics theorie, een pseudowetenschappelijk bewijs waaruit zou moeten blijken dat de Afrikaan minderwaardig en onderontwikkeld was. Dit was als extra excuus nodig naast het standaard verhaal uit de bijbel waarin Cham als kleinkind vervloekt werd door Noach omdat hij hem in een moment van dronkenschap naakt had gezien.

Noach vervloekt Cham en al zijn nakomelingen tot eeuwige slaaf van Japhet en Sem zijn ooms, een sluwe set dat door godvrezende slavendrijvers gebruikt werd om zich te rechtvaardigen.

De Europeanen werden verslagen in Haïti en er komt een einde aan de Trans Altlantische Maafa. Er is een andere versie nodig van de "eeuwige slaaf". Deze werd in 1850 vormgegeven in de uitgave van Jan Schenkman waar er een “zwarte man” naast een witte Sinterklaas staat. Hoewel er in de laatste jaren duidelijk sprake is van verandering rond deze fictieve figuur, is de schade die hiermee wordt aangericht ingrijpend.

Kinderen wordt geleerd dat de witte man belangrijker is dan de “zwarte man” en dat “zwarte mensen” 1 op 400 waard zijn. Met andere woorden een witte man is 400 zwarte mensen waard. Verder kan deze “zwarte man” maar een ding want 'zwarte piet' heeeft vaak maar één functie zoals een kookpiet, rekenpiet of boekpiet wat gestaafd wordt door de eugenics theorie dat “zwarte mensen” zwakbegaafd zijn (spreken slecht Nederlands) en tonen onverantwoordelijk en onvolwassen clownesk gedrag.