free website design templates
Mobirise
Dr. Shantella Sherman

Dr. Shantella beschrijft in haar werk de geschiedenis en cultuur, waarin de blauwdruk voor het hedendaagse eugenics model zijn oorsprong vindt.

Sterke individuen vormen samen sterke families, die op hun beurt weer zorgen voor een sterke gemeenschap. Door ons te richten op de psychologische effecten van onze culturele ontworteling, kunnen we samen zorgen voor herstel van onze culturele trots, familie overdracht en ons gemeenschapsgevoel...

EUGENICS
Eugenics als 'pseudo wetenschap' stelt dat allen afkomstig uit de Afrikaanse diaspora, zich bevinden aan de top van de Orang-oetan (apen) keten van levende wezens en onderaan de menselijke keten— hetgeen hen dus onmenselijk (wetenschappelijk) maakt, onvermogend om te denken of te functioneren als mensen en hierdoor onwaardig voor het verkrijgen van gelijkwaardige benadering of behandeling (Sociaal).

RACISME
Ook zijn zij hyper seksueel of immoreel, hetgeen hen een gevaar maakt voor de civiele samenleving ( Zodoende is er een noodzaak om hen onder toezicht te plaatsen of de noodzaak voor het (negatief) vormgeven van hun persoonlijkheid in de media (popcultuur). 
De behoefte voor een aanblijvende dialoog over Eugenics, bevindt zich in de terugkeer van discussies binnen de Afrikaanse groep over Racisme, Colorisme en Black Love.

WEB TALKS
Dr. Shan is een expert op het gebied van eugenics (rasverbetering). Tot het voorjaar biedt ze een gratis serie online film screenings en analyses van POP EU (popular eugenics in Televisie en Film) aan om op een laagdrempelige manier rugbaarheid te geven aan de manier hoe eugenics wordt gebruikt op de hedendaagse platformen. Dr. Shantella vindt het noodzakelijk dat haar kennis wordt gedeeld en start naast deze Webtalks ook een cursus.