House of Khepera

In augustus 2015 zijn we op het idee gekomen om de scholar Dr. Kaba Kamene naar Nederland te halen. Geïnspireerd door zijn video’s op het internet, waren we ervan overtuigd dat zijn kennis gedeeld moest worden met de rest van de Afrikaanse en de Afrikaanse diaspora groep hier in Nederland.

html templates
Mobirise

Het is belangrijk dat de identiteit van House of Khepera intact blijft en dat de Pan-Afrikaanse visie van onze organisatie niet wordt aangetast. Dit is mogelijk door de inzet van vrijwilligers en de financïele hulp van sponsoren en donateurs.

Langs deze weg willen we nogmaals benadrukken dat we super trots zijn op alle vrijwilligers die zich keer op keer onvermoeid hebben ingezet voor House of Khepera. Vrijwilligers, donateurs en sponsoren hartelijk dank voor jullie inzet en support!

Inmiddels faciliteren we al vier jaar aanbod gericht op persoonlijke en professionele ontwikkeling op het gebied van onze bedrijfspijlers. Hiermee beoogt HoK de stigmatisering van de ‘Afrikaanse identiteit’ te transformeren naar een positief zelfbeeld.