Alchemic Structure

De ‘Alchemic Structure’, is een training die je helpt terug te keren naar de holistische denkwijze van de ancients. Samen maken we een reis van lood naar goud, geheel volgens de principes van alchemie, waarin je de tijd en plaats van jouw bestaan beter zal begrijpen, je je zult verbinden met de ‘Divine Mother‘, je obstakels m.b.t. je directe omgeving kunt analyseren en je discipline en focus zult ontwikkelen om jouw plek in het universum te erkennen.
house-of-khepera-alchemic-structure

Lood heeft verband met jouw huidige begrip van tijd en ruimte en het verschil tussen natuur en natuurlijk. Ons zicht op tijd en ruimte is niet gelijk aan hoe de natuur dit bepaald en natuur is weer bepaald door het universum, in tegenstelling tot wat wij beschouwen als natuurlijk. Door gezamenlijk tot dezelfde definities te komen, kunnen we zeker weten dat we dezelfde ‘taal’ spreken.

 

Brons is de fase waarbij we de vrouwelijke energie in deze dominante mannen maatschappij leren te herkennen en aan te vullen door te verbinden met ‘Mitochondrial Eve, welke door het herontdekken van de Wereld geschiedenis, je familie geschiedenis en je persoonlijke geschiedenis de kennis van het “Zelf” zal vergroten en harmoniseren.

 

Zilver is de fase van heling, het doorbreken van negatieve familie patronen, belemmerende persoonlijke patronen en trauma. Hierdoor zal jij jezelf en de wereld om je heen opnieuw definiëren, en een beter beeld van je erfgoed en onze stamboom als volk hebben.

 

Goud is de fase waarin je zelfdiscipline en focus opbouwt en negatieve patronen achter je laat. De Alchemische transmutatieproces is een continuum waarbij je de levels Brons (een onedel metaal) tot Goud (een edelmetaal), doorloopt naar Zelfrealisatie.