Timeline

Door de gebeurtenissen in de geschiedenis te ontrafelen, zul je het verband met hedendaagse gebeurtenissen gaan herkennen, zowel politiek als cultureel en kun je dit met historische gegevens onderbouwen. Door jou van de juiste informatie te voorzien, zul jij voortaan zelf controle hebben over jouw beeld van Afrika en jouw zwarte broeders en zusters en zul je jouw mening baseren op feiten.

DE OORSPRONG

Het eerste deel van de cursus zal gaan over de context. Je krijgt uitleg over de hersenhelften en de werking van het menselijk brein. Ook zal worden ingegaan op het Mitochondrial DNA, de Afrikaanse vrouw, de moeder van ons allemaal.  In deel twee, Pre-dynastic KMT, krijgt je uitleg over de oorsprong van Kemet en hoe zij omgingen met zaken als kosmologie, politiek en cultuur. 

 

In dit deel zul je al deels zien waar men de funderingen voor onze hedendaagse maatschappij vandaan heeft. In deel drie, Dynastic Kemet, gaan we in op the Kemetic Golden Age, waarin Kemet het centrum van cultuur was voor elk land op aarde en hoe zij deze landen cultureel en religieus hebben beïnvloed.

HET PLAGIAAT

Deel vier verteld meer over het concept rond de tijd voor en de tijd na Christus. Je krijgt meer te horen over de opkomst van Europa en het plagiaat wat zij hebben gepleegd. In het vijfde deel zullen we het hebben over de maafa’s (Afrikaanse genocides), de Arabische en daarna de Europese invasie. Je zult zien wat de gevolgen van slavernij en kolonisatie en welke gevolgen hebben gehad op globale schaal. 

 

In deel zes zullen we het hebben over ons toekomstige verleden. Hierin gaan we dieper in op de levenscyclus van de mens, hoe we hierbij eerbied kunnen tonen aan onze voorouders en krijg je meer informatie met betrekking tot Khepra-studies.

PAUL OBINNA
Vanaf 1989 werkt Paul Obinna zowel nationaal en internationaal als gedrags-docent en consultant, gericht op Cultuur. Vanuit deze rol geeft hij adviezen en verzorgt hij bewustwordings- programma’s op het terrein van onderwijs, wonen, werk en rechtspraak. Paul Obinna heeft samengewerkt met veel invloedrijke activisten zoals Anthony Browder, Robin Walker, Runoko Rashidi. Door deze samenwerking heeft Paul Obinna zich weten te ontwikkelen tot een autoriteit op het gebied van de psychologie van denkpatronen die gestoeld zijn op slavementality en biedt ons de vaardigheden om daar vanaf te kunnen komen.