Word Donateur

Stichting House of Khepera (HoK) is een zelf gefinancierde Black Owned organisatie in Nederland build by our own hands, money and time. We bestaan volledig uit vrijwilligers die hun steentje bijdragen. Door de steun van donateurs en sponsoring hebben we de afgelopen jaren zonder subsidie en overheidsgeld evenementen, workshops, trainingen, seminars, en groepsreizen georganiseerd.

Graag gaan we door met het werk wat we de afgelopen vier jaar hebben gedaan, maar we hebben je hulp hard nodig. Het draaiend houden van een Stichting kost geld. Help ons de maandelijkse en jaarlijkse onkosten van de Stichting bekostigen, en help hiermee ons voortbestaan. Welke kosten hebben we? Denk aan het platform die we gebruiken voor de Webinars, de nieuwe website, video editing, grafische vormgeving, bankrekening enz.

Word Donateur van onze stichting en help Stichting House of Khepera voortbestaan! Stort een vrijwillig bedrag op het bankrekeningnummer NL96INGB0007722790 van House of Khepera o.v.v. ‘donatie’.

Hartelijk dank voor je support!

Doneer € -