Onze aanpak

De aanpak die als rode lijn door al onze programma’s en Events te zien is, is het transmutatieproces zoals dat bekend is in alchemie. Wat we hiermee bedoelen is dat we, door onze gedeelde geschiedenis, allemaal beginnen in de fase ‘lood’ en door het toepassen van wetenschappelijke informatie, zelf onderzoek en het onderzoek naar elf, uitdagen onszelf kunnen transmuteren naar de fase ‘goud’. House of Khepera biedt voor elke fase een of meerdere programma’s die jou op weg helpen in je reis naar Zelfrealisatie en Transformatie.

house-of-khepera-infographic

Om de stigmatisering van de ‘Afrikaanse identiteit’ te transformeren naar een positief zelfbeeld faciliteren we aanbod gericht op op onderstaande gebieden.
Deze gebieden, onze bedrijfspijlers zijn op elkaar afgestemd en gekoppeld aan de vier seizoenen. Hierdoor gaan we mee met het natuurlijke veranderingsproces van de aarde: bloei (zomer), afsterven (herfst), dood (winter) geboorte (lente)

 

Economy – Financiën en Black Business
Psycho-Hystory – De werkelijke wereldgeschiedenis (the story of the womb) en Psychologie
Family – De relatie tussen moeder, vader en kind
Health & Nutrition – Gezondheid en voeding met invalshoek vanuit melanin
Culture – Herkennen en erkennen van onze gewoonten en (gedrags)regels, spiritualiteit, taal en kunst en muziek.
Identity – Persoonlijke en professionele ontwikkeling