Mobirise Website Builder


Wie we zijn

Als platform voor educatie, groei en ontwikkeling hechten wij grote waarde aan de kwaliteit en nauwkeurigheid van de kennis en informatie die tijdens onze bijeenkomsten, cursussen, trainingen, workshops en tours wordt gedeeld.

Wat we doen

House of Khepera heeft als doel de manier waarop we ons verbinden, verrijken en vernieuwen te transformeren, met als doel antwoorden te bieden op vragen als 'Waar kom ik vandaan?' en 'Hoe kan ik mezelf bevrijden?' We streven ernaar om onze gemeenschap op een effectieve manier te voorzien van workshops, 'Community Talks,' lezingen, cursussen en meer, met als doel het herdefiniëren van ons voortbestaan, onze groei, ontwikkeling en welzijn. Dit alles met een diepe betrokkenheid bij onze Afrikaanse familie, geschiedenis, spiritualiteit en cultuur.

Onze Waarde

Bij elk evenement eren we de natuur door respect te tonen voor de vier elementen - water, aarde, vuur en lucht - en door de vier seizoenen - winter, lente, zomer en herfst - te omarmen.

Onze Drijfveer

Onze drijfveer is om vanuit onze inspiratie en kracht iedereen de kans te geven om de Afrikaanse identiteit te (her)ontdekken en te begrijpen. 

Onze Doelstelling

Door mensen te voorzien van nauwkeurige informatie over onze gemeenschappelijke geschiedenis kunnen we streven naar een groter wederzijds begrip en een sterkere onderlinge verbondenheid.

Aswan @Abu Simbel, Tempel van Auset

Onze Kernwaardes

1. Bijdragen aan de transformatie van Afrikanen en de Afrikaanse diaspora.
2. Streven naar transformatie door middel van de V's van verandering: verbinden, verrijken en vernieuwen.
3. Beantwoorden van essentiële vragen zoals "Waar kom ik vandaan?" en "Hoe kan ik mezelf bevrijden?"
4. Herdefiniëren van het voortbestaan, groei, ontwikkeling en welzijn van de Afrikaanse familie door het herstellen van de band met de Afrikaanse geschiedenis, spiritualiteit en cultuur.
5. Respect voor de natuur en afstemming van evenementen op de vier elementen en seizoenen.
6. Uitdragen van het principe van de drie-eenheid met behulp van twee driehoeken als leidraad.
7. Aanhouden van het principe van de drie-eenheid als basis en richting van ons werkgebied.
8. Aanbieden van trainingen, workshops, rondleidingen, cursussen, coaching en docentenopleidingen.
9. Samenwerken met gerenommeerde sprekers binnen de Afrikaanse en Afrikaanse diaspora-gemeenschappen.
10. Bekendstaan om de wetenschappelijke waarde en kwaliteit van de gedeelde informatie en georganiseerde evenementen.
11. Prioriteit geven aan kwaliteit boven comfort in alles wat we organiseren, bestuderen of nastreven.
12. Samenwerken met de beste professionals en vrijwilligers binnen de zwarte gemeenschap.

Veel gestelde vragen

Wij willen onze deelnemers een goeie prijs kunnen aanbieden. Daarover zijn we nog in onderhandeling met de touroperators in Egypte. 

We kunnen het gehele jaar door een tour organiseren met Sister Benji Dankerlui. Houdt daarom onze socials in de gaten.

Het is ons tot nog toe gelukt om tenminste elk jaar een evenement te organiseren met een spreker uit de Afrikaanse diaspora.

Lid worden van House of Khepera kan alleen door introductie van een ander lid.

Als vrijwilliger bieden we je de kans om waardevolle kennis en ervaring op te doen in het organiseren van evenementen. We verwachten echter wel een serieuze en professionele houding, met een minimale beschikbaarheid van één volledige dag of twee dagdelen per week. Aanmelden kan via de website.

Om als stichting te blijven bestaan, is het van groot belang om eigen inkomsten te genereren. De opbrengst van de evenementen, producten en donaties investeren we in de stichting. 

© Copyright 2023 House of Khepera. All Rights Reserved.

WYSIWYG HTML Editor