Tijdlijn– Dr. John Henrik Clarke – 
"De geschiedenis vertelt een volk waar ze zijn geweest, wat ze zijn geweest, waar ze zijn en wat ze zijn".


De Tijdlijn

Deze tijdlijn is bedoeld om mensen met elkaar te verbinden en begrip te bevorderen. In plaats van alleen maar naar data en feiten te kijken, richt deze tijdlijn zich op het ontrafelen van gemeenschappelijke historische mythen en het laten zien van de aanzienlijke invloed van Afrikaanse culturen op de hedendaagse samenleving. Het doel is om respect te bevorderen voor alle culturen en burgerrechten, en mensen in staat te stellen de stereotypen rondom "zwarte" en "witte" gemeenschappen, die zich voor, tijdens en na het tijdperk van de Trans-Atlantische slavernij hebben gemanifesteerd, te ontkrachten.

Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder

Timeline cover

Hoe werkt de Tijdlijn

De Tijdlijn presenteert een doorlopende geschiedenislijn in zes delen, beginnend bij de oermoeder Lucy (Dinknesh) en doorlopend tot aan het heden. Deze delen zijn:
1.) De Voorkant, Hersenhelften en Vroege Menselijke Geschiedenis
2.) De Oude Egyptische Pre-dynastische Periode
3.) De Oude Egyptische Dynastieke Periode
4.) De Periode voor Christus (BC) en na Christus (AD)
5.) De Maafa's (slavernij)
6.) De Toekomst in het Verleden

Na het bestuderen van de Tijdlijn kun je:
A.) Het concept van voor Christus (BC) en na Christus (AD) in de juiste volgorde begrijpen
B.) Het Afrikaanse historische verhaal volledig begrijpen en er een verband mee leggen
C.) Wereldhistorische gebeurtenissen vóór en na het jaar nul (Christus) op de tijdlijn identificeren en plaatsen
D.) Een goed begrip hebben van de huidige samenleving en haar oorsprong

© Copyright 2024 House of Khepera. All Rights Reserved.

No Code Website Builder