Tijdlijn– Dr. John Henrik Clarke – 
"De geschiedenis vertelt een volk waar ze zijn geweest, wat ze zijn geweest, waar ze zijn en wat ze zijn".


De Tijdlijn

Deze tijdlijn is bedoeld om mensen met elkaar te verbinden en begrip te bevorderen. In plaats van alleen maar naar data en feiten te kijken, richt deze tijdlijn zich op het ontrafelen van gemeenschappelijke historische mythen en het laten zien van de aanzienlijke invloed van Afrikaanse culturen op de hedendaagse samenleving. Het doel is om respect te bevorderen voor alle culturen en burgerrechten, en mensen in staat te stellen de stereotypen rondom "zwarte" en "witte" gemeenschappen, die zich voor, tijdens en na het tijdperk van de Trans-Atlantische slavernij hebben gemanifesteerd, te ontkrachten.

Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder

Timeline cover

Hoe werkt de Tijdlijn


De Tijdlijn laat een doorlopende geschiedenislijn in zes delen zien, beginnend bij de oermoeder Lucy (Dinknesh) tot aan het heden. Deze delen zijn:

1. De Voorkant, Hersenhelften en Vroege Menselijke Geschiedenis
2. De Oude Egyptische Pre-dynastische Periode
3. De Oude Egyptische Dynastieke Periode
4. De Tijd voor Christus (BC)/Na Christus (AD)-periode
5. De Maafa's (slavernij)
6. De Toekomst in het Verleden

Na het bestuderen van de Tijdlijn kun je:
1. Duidelijk het concept van voor Christus (BC) en na Christus (AD) in de juiste volgorde begrijpen.
2. Het Afrikaanse historische verhaal volledig begrijpen en er verband mee kunnen leggen.
3. Wereldhistorische gebeurtenissen vóór en na het jaar nul (Christus) op de tijdlijn identificeren en plaatsen.
4. Een goed begrip hebben van de huidige samenleving en de oorsprong ervan.

Mobirise Website Builder

Abu Simbel, Tempel van Isis

De chronologische volgorde van de Tijdlijn

1. Mitochondrial DNA, de oermoeder Dinknesh (Lucy).
2. The Oorsprong van het Kemetic volk.
3. Het oude Afrikaanse onderwijssysteem (Afrikaanse kleuren).
4. De Pre-dynastieke fasen en de culturele en politieke Kemetische structuur.
5. Ma'at de Kemetic Cosmology.
6. The Kemetic Neteru en Symbolische gedachte.
7. De oorsprong van de dynastieën.
8. De Gouden Eeuwen van Kemetic en tussen periodes
9. De eerste Maafa.
10. De Indiase, Chinese en Amerikaanse (Olmec) beschavingen.
11. De rol van Imhotep.
12. Pythagoras en de Griekse aanwezigheid in KMT.
13. De Persische, Griekse and Romeinse Invasie.
14. Opkomst van Grieks-Romeinse naties.
15. De drie Afrikaanse pausen.
16. De BC / AD-uitvinding, Dionysius Exiguus en paus Johannes I.
17. De Arabische invasie van Egypte (AD 641).
18. Trans-Sahara Maafa (slavernij).
19. De Moorse invasie van Iberië (711 tot 1492).
20. Zuid-Europese terrorisme en Maafa (slavernij 1441).
21. Trans-Atlantische Maafa (slavernij 1492).
22. Verdrag van Tordesillas 1494 en het Spaanse Asiento-systeem (1543 – 1834).
23. De Noordelijke Maafa (Trans-Atlantische slavernij (1540).

© Copyright 2023 House of Khepera. All Rights Reserved.

Easiest Website Builder